Volgende stappen in Leefbaar Loon / Living Wage: financial literacy training!

Volgende stappen in Leefbaar Loon / Living Wage: financial literacy training!

Volgende stappen in Leefbaar Loon / Living Wage: financial literacy training!

Return to Sender zet zich in voor de bestrijding van armoede door vrouwen in de armste regio’s van de wereld aan een baan te helpen. Als startpunt hebben we daarbij natuurlijk altijd een eerlijk loon (gebaseerd op fairtrade principes). Sinds een aantal jaar werken we toe naar nóg betere beloning in de vorm van wat we een 'leefbaar loon' noemen, Living Wage. Stap voor stap willen we ervoor zorgen dat alle makers niet alleen eerlijk worden beloond (het fairtrade principe), maar ook kunnen sparen voor onvoorziene uitgaven bijvoorbeeld.

In 2022 bezocht ik Nepal voor de start van ons leefbaar loon project bij onze makers daar. Zij zijn georganiseerd in verschillende groepen. We hebben daar met lokale experts bepaald hoe groot het gat was tussen het huidige eerlijke loon en het leefbaar loon bij de verschillende groepen (living wage gap genoemd). Gelukkig zijn er internationale normen wat een leefbaar loon/living wage dan is en hoeven wij dat allemaal niet zelf uit te vinden.

Nadat na veel analyses van de cijfers en interviews met de makers duidelijk was geworden wat het gat was en wat de behoeftes van de makers waren, zijn we aan de slag gegaan met de volgende stap: training! Uit de interviews bleek namelijk dat de makers graag meer wilden weten over de mogelijkheden die extra loon hun zou bieden. Makers uit de armste regio’s hebben geen ervaring met het hebben van extra geld om te sparen. Een zogenaamde financial literacy training helpt hen om de mogelijkheden te ontdekken van spaargeld. Hoe houd je een kasboekje bij? Hoe werkt een spaarrekening? Waar kun je verstandig je geld aan besteden? Aangezien de meeste makers helaas erg weinig toegang hebben gehad tot scholing in hun leven, zijn deze trainingen gericht op financiële geletterdheid een zeer welkome aanvulling op hun kennis.

Tijdens de financial literacy trainingen werd het snel duidelijk dat de makers een behoorlijke drempel ervaarden om over hun financiële situatie te praten. Daar kunnen we ons allemaal wel iets bij indenken: ook wij praten soms niet makkelijk over geld. Gelukkig lukte het de trainers om de makers zich veilig te laten voelen en werd gaandeweg de training de sfeer opener en vertrouwelijker. 

Na de laatste financiële training zijn alle deelnemers goed op de hoogte van de mogelijkheden die hun nieuwe leefbaar loon ze biedt. Wij houden natuurlijk een vinger aan de pols en zullen zorgen voor aanvullende scholing als daar behoefte aan is bij de makers. Als volgende stap willen we na Nepal onze producentengroepen in Bangladesh naar leefbaar loon / living wage gaan brengen, zodat we over een aantal jaar al onze makers in staat kunnen stellen te sparen en te investeren in de toekomst van hun kinderen en gemeenschap.

Je winkelwagen

Je winkelwagentje is leeg.
Klik hier om verder te gaan met winkelen.