IMG_3415
Girls first

Waarom richten we ons op meisjes en jonge vrouwen?

Return to Sender werkt met veelal vrouwelijke producenten want wij zien dat investeren in meisjes en (jonge) vrouwen loont. Als vrouwen genoeg te eten hebben, veilig zijn, de kans krijgen om naar school te gaan en te beslissen over hun eigen leven, zetten ze zich niet alleen in voor zichzelf, maar ook voor hun familie en zelfs de hele gemeenschap!

Meisjes in ontwikkelingslanden zijn vaak gevangen in een vicieuze cirkel van armoede en discriminatie. In de schaduw van hun broertjes krijgen ze zelden de kans hun vleugels uit te slaan. Terwijl juist meisjes het verschil kunnen maken, als ze de kans krijgen naar school te gaan. Want met een jaar extra onderwijs verdienen zij later 20 procent meer en besteden van hun inkomen maar liefst 70 procent aan hun gezin. Investeren in meisjes is investeren in een betere toekomst voor iedereen.

 

Onderwijs

Wereldwijd gaan 65 miljoen meisjes niet naar school. Ze moeten werken of trouwen als ze nog jong zijn. Daarmee zijn hun kansen op betaald werk meestal verkeken en blijven ze levenslang afhankelijk. Onderwijs is de sleutel tot het ontsluiten van hun potentieel. Want juist meisjes kunnen bijdragen aan het oplossen van armoede, als zij de kans krijgen naar school te gaan.

Met een jaar extra basisschool stijgt hun latere inkomen met 10 tot 20%. Een jaar langer voortgezet onderwijs en meisjes verdienen later zo’n 25% meer. Geschoolde meisjes trouwen bovendien later en zijn beter in staat voor hun kinderen te zorgen. Vrouwen weten nog beter hoe belangrijk onderwijs is – voor hun dochters net zo goed als voor hun zonen – en besteden een groter deel van hun inkomen aan hun kinderen en familie dan mannen. 

 

Kans
Er is al veel vooruitgang geboekt wereldwijd om meisjes toegang tot de basisschool te geven. Echter toegang tot een vervolgopleiding blijft nog steeds ver achter. Een op de vijf adolescente meisjes wereldwijd krijgt geen toegang tot of is niet in staat om een vervolgopleiding af te ronden. Terwijl het afronden van een vervolgopleiding van groot belang is voor deze meisjes, vooral op deze leeftijd. Want dit is wanneer ze enorm kwetsbaar zijn om slachtoffer te worden van een kindhuwelijk, vroegtijdige zwangerschappen of als huisslaaf te moeten werken. Een opleiding geeft een betere garantie voor een baan, voldoende inkomsten en zelfstandigheid.

Meisjes die een kans krijgen, werken niet alleen zichzelf uit de armoede, maar nemen hun hele omgeving daarin mee. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect met een steeds grotere impact. De Wereldbank becijferde dat ontwikkelingslanden een gezamenlijke groei kunnen realiseren van 92 miljard dollar per jaar als meisjes dezelfde onderwijskansen krijgen als jongens. Investeren in onderwijs voor meisjes is daarmee de investering met het allerhoogste rendement in de wereld èn in het kader duurzame armoedebestrijding the smartest investment. 

 

Samenwerking met Plan Nederland
Return to Sender heeft haar krachten gebundeld om nog meer impact te maken op armoedebestrijding. Door samen te werken met Plan Nederland wordt er een betere toekomst gecreëerd voor meisjes in ontwikkelingslanden. Plan is wereldwijd actief om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk meisjes en jonge vrouwen een kans krijgen een beroepsopleiding te volgen en deze succesvol af te ronden. Met deze samenwerking bestrijdt Return to Sender niet alleen armoede door werk te genereren maar ook door de nieuwe generatie een kans te geven op een baan door beroepsopleidingen aan te bieden.


(Bron: Plan Nederland)

Together we have a great story to share. Come and join us on our mission!