Jouw & onze impact

Leefbaar loon project

We betalen onze makers een eerlijk loon. We streven ernaar om aan al onze makers een leefbaar loon te betalen.

Maar met het leefbaar loon project kunnen we gaan bijdragen aan nog betere omstandigheden voor de werknemers.

Wat is een leefbaar loon

Met een leefbaar loon zijn de kosten te dragen voor een ‘eenvoudig maar fatsoenlijk leven voor een gezin’. Het is het inkomen dat een werknemer nodig heeft om aan de basisbehoeften als voedsel, huisvesting en kleding te voldoen, binnen een normale werkweek (maximaal 48 uur). Maar wat die behoeften precies omvatten, daar is niet één universeel aanvaarde maatstaf voor. Dit komt doordat de levensstandaarden verschillen per land. Zo is het in Bangladesh bijvoorbeeld normaal om met je hele familie een huis te delen.

Waarom een leefbaar loon?

Als ouders te weinig betaald krijgen, ligt het risico van kinderarbeid op de loer. Voldoende middelen zijn immers nodig om te kunnen spreken van bestaanszekerheid. Zo komt het voor dat kinderen ‘meehelpen’ bij stukloonconstructies. Ook is een leefbaar loon essentieel om te zorgen dat werknemers en hun gezinnen voldoende inkomen hebben om in hun basisvoorzieningen te voorzien, zoals eten, gezondheid en scholing voor hun kinderen.

De Living Wage Gap

Het leefbaar loon is een variabel loon. Dit is afhankelijk van land, regio, gezinsgrootte, inflatie en vele andere factoren.

Wij gebruiken benchmarkonderzoek van Global Living Wage Coalition en Fair Wear Foundation als uitgangspunt om de ‘kloof’ tussen huidig loon en leefbaar loon (de Living Wage Gap) te berekenen.

Voorbeeld: In India is het leefbaar loon in de regio van onze producenten USD 220,- per maand. De werknemers verdienen hier USD 135,- per maand. Het living wage gap is dus USD 65,- per maand.

Wat doet we?

Premium betalen

We betalen een Better Life Premium ( bonus ) aan de werknemers.

We kunnen de kloof niet in één keer dichten, daarom beginnen we met het betalen van de ‘Better Life Premium’. Dit is een premie van 5% -10% bovenop de arbeidskosten per item Onze berekening van deze premie is afhankelijk van het ‘living wage gap’, de kostprijs van het product en het aantal bestellingen.

De premie wordt betaald bij betaling van de bestelling en wordt onze eigen marge afgetrokken. Dit verhoogt de verkoopprijs niet, zodat de klant ook kosteloos kan investeren in een leefbaar loon. De premie is gereserveerd op een bankrekening van de producent en worden eens per kwartaal als bonus uitgekeerd aan de werknemers.

De betalingen aan werknemers worden geverifieerd door een lokale externe partner.

Andere afnemers betrekken

Motiveren en helpen andere afnemers om ook hun eigen Better Life Premium te gaan invoeren.

De potentiële impact en behoefte van leefbaar lonen is ingrijpend en dit willen we samen met de andere afnemers doen. Wanneer alle andere afnemers zich  bij dit initiatief blijven aansluiten en hun aandeel in de verkoop investeren om de ‘kloof’ tussen leefbaar lonen te dichten, zijn we in staat om daadwerkelijk aan alle werknemers een leefbaar loon te betalen. Daarom motiveren we ook actief andere kopende merken om dit project bij hun bedrijf te starten, en helpen we hen op weg met tips en tools.

Trainingen

We geven financiële training in samenwerking met een lokale partner aan de medewerkers gericht op financieel inzicht en overzicht. Deze partner bezoekt de producent zodat ze persoonlijk met de werknemers in hun eigen taal kunnen praten en ze verifiëren of de premies ook daadwerkelijk aan de arbeiders worden betaald.

De werknemers zijn persoonlijk betrokken bij het hele Living Wage-project. Daarom organiseren we werkgroepen bij de producent en faciliteren we een gesprek tussen arbeiders, HR en management. Dit is belangrijk om het begrip, de betrokkenheid bij het onderwerp ‘Leefbare lonen’ te vergroten en om ervoor te zorgen dat deze bonussen goed worden besteed. Wij organiseren een training via een onafhankelijke externe lokale partij. Onderwerpen die we in de training opnemen:

Wat betekent leefloon voor de arbeiders en hun leefsituatie? Hun situatie veranderd door een verhoogd inkomen. Daarom worden er trainingen georganiseerd over budgettering en sparen.

Impact rapport 2023

Als je iets gekocht hebt van ons dit jaar, dan heb je bijgedragen aan een verschil in het leven van onze makers! Dank voor jullie aandeel in deze positieve beweging. Lees hieronder ons verslag over onze impact in 2023.

Klik hier om ons Impact rapport 2023 op mobiel te bekijken.

Return to Sender zet zich in voor werkgelegenheid voor vrouwen in arme regio’s van de wereld. In 2023 hebben we een daling in onze totale verkoop gezien. Dit werd veroorzaakt door het uitblijven van een aantal grotere zakelijke orders. Bedrijven steunen graag verschillende sociale ondernemingen en kozen in 2023 helaas minder vaak voor Return to Sender. Gelukkig konden we met de orders van onze trouwe retailers en met de gestegen aankopen van consumenten via de webshop toch nog meer dan 84.000 uur aan werkgelegenheid genereren. Hiermee konden we onze makers toch blijven steunen, met bijvoorbeeld power banks, trainingen en het faciliteren van betere werkplaatsen. 

In 2023 zijn we met een aantal nieuwe makersgroepen van start gegaan. We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerkingen en gaan de komende jaren mooie projecten bij deze makers opzetten. 

Ook hebben we in 2023 afscheid moeten nemen van twee producentengroepen. Een groep is groot genoeg geworden om zonder Return to Sender de Nederlands markt op te kunnen. Ze maakten via ons artikelen die onder een ander merk worden verkocht en hebben onze hulp daar niet meer bij nodig. Hier zijn we erg trots op! De andere groep had helaas te vaak problemen met de kwaliteit van de geleverde items en de levertijden. Ondanks onze pogingen te hierbij te helpen en er verbetering in te brengen, hebben we na jaren moeten concluderen dat afscheid nemen de enige optie was. Ons motto “trade, not aid” moet immers wel van toepassing blijven. Afscheid nemen doen we niet graag, maar ook dat hoort bij het runnen van een sociale onderneming.

Vooruitkijkend op 2024 hebben we, onder de vleugels van Clip Quality Brands, alle vertrouwen dat we samen weer meer werkgelegenheid en impact kunnen creëren dan in 2023. 

Jouw aankoop maakt het verschil en dank voor jullie steun in 2023!